Kalite Kontrol & Test

Elektromontajı biten ürünler TS 3367 EN 60439-1 Madde 8.3.1’e uygun olarak rutin test ve deneyleri yapılmak üzere test alanına sevkedilir.
Burada projesine ve standardına uygun olarak sırasıyla
1. Yapısal kablolama ve fonksiyon deneyleri
2. Dielektrik deneyleri
3. Koruyucu devrenin devamlılığı deneyleri
İmalat ve işletme performans kriterlerine göre ilgili deneyler eksiksiz olarak uygulanarak , elde edilen veriler doğrulanmış olarak rutin deney raporları hazırlanır , bir nüshası ürünle birlikte kullanıcıya teslim edilir , diğer nüshası dökümantasyon programımız dahilinde arşivlenir.
İmalat aşamaları tamamlanan ürün ; tipi ,nakliye şekli , ambalaj şartnamesi, yol-mesafe vb. Gereğince ambalajlanıp müşteriyle koordineli olarak sevkedilir.